Thứ Tư, 20/8/2014
Hôm nay xét xử:  Đỗ Văn Lợi : Giết người