Thứ Tư, 28/6/2017
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay

Nguyễn Việt Hoàng và đồng phạm : Lừa đảo CĐTS, Cố ý làm trái....

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :12/6/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Thanh Tuyền : Mua bán trái phép chất ma tuý

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :09/6/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại TAND huyện Thuận Thành.

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Khương : Tàng trữ, mua bán chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :09/6/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại TAND huyện Thuận Thành

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Minh Tâm và đồng phạm : Lừa đảo CĐTS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :06/6/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Mạnh Tùng và đồng phạm : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :02/6/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Xem chi tiết

Nguyễn Mạnh Tùng : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :18/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tai Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Xem chi tiết

Nguyễn Khắc Hậu : Lừa đảo CĐTS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :17/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Lợi Giết người + Tàng trữ, sử dụng TP vũ khí

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Đắc Dũng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :16/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại UBND phường Đồng Kỵ - TX. Từ Sơn

Xem chi tiết

Vũ Đình Phùng Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :16/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xủ lưu động tại UBND phường Đồng Kỵ - Từ Sơn - Bắc Ninh

Xem chi tiết

Huỳnh Văn Việt và ĐP Lạm dụng tín nhiệm CĐTS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :12/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Tiến Hiếu và ĐP : Mua bán TP chất ma túy

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :12/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Đắc Thanh : Trộm cắp tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Phí Thành Nam : Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại Trường trung cấp thống kê Bắc Ninh

Xem chi tiết

Đinh Công Vân Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại trường Trung cấp thống kê Bắc Ninh

Xem chi tiết

Nguyễn Đức Nam : Cố ý gây TT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Quỳnh : Trộm cắp tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Hướng và ĐP : Cố ý gây TT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Lê Thái Hòa : Cưỡng đoạt tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Đào Thị Hiền : Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :11/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Ngô Mạnh Hùng : Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1

Xem chi tiết