Thứ Tư, 28/6/2017
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay

Vũ Xuân Chắc : Đánh bạc + Tổ chức ĐB

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Bá Hiếu và ĐP : Đánh bạc

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Hữu Nghiên : Tàng trữ TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Hồ Tự Chắt và ĐP : Trộm cắp tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Đắc Dũng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :08/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1.

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Trung : Trốn thuế

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :08/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1.

Xem chi tiết

Nguyễn Hồng Tiến : Cướp tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :08/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1.

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Công : Tàng trữ TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :08/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1.

Xem chi tiết

Đỗ Văn Tiến : Trộm cắp tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :08/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1.

Xem chi tiết

Đinh Thế Thanh và ĐP : Đánh bạc + Tổ chức ĐB

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :08/5/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1.

Xem chi tiết

Nguyễn Mạnh Tùng và đồng phạm : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :10/3/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết

Đỗ Quang Hưng và ĐP : Trốn thuế + Mua bán TP hóa đơn

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :09/3/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại UBND phường Phong Khê - TP.Bắc Ninh

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Hiển và ĐP : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :28/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết

Bùi Thị Ly : Vận chuyển TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :28/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại Trại tạm giam công an tỉnh Bắc Ninh

Xem chi tiết

Lô Minh Huyên Hiếp dâm trẻ em

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :27/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Dịu : Lạm dụng tín nhiệm CĐTS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :24/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Vương Thị Nam : Trốn thuế

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :23/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Hiến và ĐP : Sản xuất hàng giả

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :24/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Công Cường : Cướp TS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :22/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Quyền Mua bán TP chất MT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :22/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Lan : Cướp TS

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :22/2/2017

Thời gian xét xử :1

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

Xem chi tiết