Thứ Tư, 29/7/2015
Hôm nay xét xử:  Phạm Công Ngọc : Trộm cắp TS Ngô Văn Quyền- Nguyễn Thị Hưởng : TCQSDĐ Lưu Thị Chanh- Lê Công Quang : HNGĐ Phạm Văn Tuyền- Nguyễn Thị Nụ : HĐVTS