Thứ Hai, 03/8/2015
Hôm nay xét xử:  Đinh Thị Hồng Thủy : Lừa đảo CĐTS Đào Tiến Minh Tuyên và ĐP : Giết người + không tố giác TP