Thứ Năm, 24/8/2017
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay

Công văn số 36/TANDTC-TH về việc "Triển khai các biện pháp phòng chống mã độc WannaCry"
09:00 23/5/2017

TAND tỉnh Bắc Ninh đăng tải Công văn số 36/TANDTC-TH về việc "Triển khai các biện pháp phòng chống mã độc WannaCry" của TAND tối cao .

 Thông báo Thông báo của TAND tp Bắc Ninh về việc: " Tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú"
10:09 10/5/2017

Thông báo của TAND tp Bắc Ninh về việc: " Tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú".

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích !
10:17 30/12/2016

Quyết định số 10/2016/QĐ - TA của TAND thành phố Bắc Ninh.

Quyết định số 05/QD - TĐKT - TA của Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh về việc " Thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh"
09:57 09/11/2016

Ngày 08/11/2016, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh có ban hành Quyết định số 05/QD - TĐKT - TA của Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh về việc " Thành lập Hội đồng thi đua - Khen thưởng cơ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh".

Công văn số 191/CV-BCS của Ban cán sự Đảng - Tòa án nhân dân Tối cao về việc: "Chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên "
17:52 09/8/2014

Ngày 31/7/2014, BCS Đảng TAND Tối cao ban hành công văn số 191/CV-BCS về việc: "Chấn chỉnh công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên". Ban biên tập xin trích đăng toàn văn công văn này.

Công văn số 150/TANDTC-TĐKT hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
12:43 26/6/2014

Thực hiện kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Tòa án nhân dân hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 như sau:

Công văn số 625/CV-TCCB về việc Xin ý kiến góp ý Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Tòa án nhân dân
12:40 26/6/2014

Ngày 6/11/2013, TAND Tối Cao ban hành Công văn số 625/CV-TCCB về việc Xin ý kiến góp ý Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Tòa án nhân dân. Chúng tôi xin đăng tải toàn văn công văn này

Công văn số 51/TANDTC-TKTH ban hành ngày 18/05/2012 Về việc: thông báo đầu mối tiếp nhận yêu cầu và xử lý kỹ thuật đối với hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ của ngành TAND
16:22 25/6/2014

Công văn số 51/TANDTC-TKTH ban hành ngày 18/05/2012 Về việc: thông báo đầu mối tiếp nhận yêu cầu và xử lý kỹ thuật đối với hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ của ngành TAND

Công văn số 62/TANDTC-TĐKT về việc hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua khen thưởng trong ngành TAND
16:20 25/6/2014

Công văn số 62/TANDTC-TĐKT về việc hướng dẫn một số nội dung công tác thi đua khen thưởng trong ngành TAND

Công văn số 39/TA-TKTH ban hành ngày 03 tháng 05 năm 2012
16:20 25/6/2014

Công văn số 39/TA-TKTH ban hành ngày 03 tháng 05 năm 2012 Về việc: "Báo cáo số liệu việc giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản".

Công văn số 283/TCCB về việc rà soát chế độ phụ cấp thâm niên nghề
11:54 25/6/2014

Căn cứ Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 cua Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Quyết định số 14/QĐ-TA và 15/QĐ-TA về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ trong ngành TAND
07:00 01/1/1970

Quyết định số 14/QĐ-TA và 15/QĐ-TA về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống mạng nội bộ, hệ thống thư điện tử và các phần mềm nội bộ trong ngành TAND.

CÁC TIN KHÁC