Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay

Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục sơ thẩm .
22:28 06/7/2017

Bài viết chuyên môn của Thư ký Nguyễn Xuân Bình.

BÀN VỀ HIỆU LỰC ĐỐI KHÁNG VỚI NGƯỜI THỨ BA.
07:14 01/6/2016

Ngày 24/11/2015 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS 2015).

Một số vướng mắc tại Thông tư số 08/2015/TTLTT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015.
08:42 23/2/2016

Thông tư số 08/2015/TTLTT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 14/11/2015 có hiệu lực, trong quá trình triển khai phát sinh những vướng mắc. Bài viết dưới đây của Tiến sỹ: Phạm Minh Tuyên - Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ ra những vướng mắc đó.

Những giải pháp về hoàn thiện pháp luật và Công tác tổ chức đội ngũ cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tòa án cấp sơ thẩm.
07:38 11/6/2015

Những giải pháp về hoàn thiện pháp luật và Công tác tổ chức đội ngũ cán bộ và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tòa án cấp sơ thẩm nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân.

Một số điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật đất đai 2013
19:45 11/7/2014

Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai năm 2013. Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục, giải quyết được những tồn tại, hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2003.

Tìm hiểu các quy định của BLHS, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2009 về tội phạm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông ở VN
10:26 25/6/2014

Bộ Luật Hình sự năm 1999 của nước ta đã có 3 điều luật liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin (điều 224, 225, 226).

Một số vấn đề về sửa đổi, bổ sung phần chung Bộ luật hình sự năm 1999
10:26 25/6/2014

Do ban hành từ năm 1999, mặc dù có được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2009, chúng tôi cho rằng đã đến lúc cần phải nghiên cứu sửa đổi nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Kỹ năng viết bản án hình sự - Từ việc vận dụng cuốn Sổ tay đến thực tiễn hoạt động của thẩm phán
10:26 25/6/2014

Từ năm 2009 đến nay, đội ngũ Thẩm phán trên toàn quốc nói chung và các Thẩm phán tỉnh Bắc Ninh nói riêng đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng viết bản án cả về bố cục và nội dung trình bày.

Tìm hiểu các quy định của Bộ luật hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009 về tội phạm trong lĩnh vực CNTT & VT
10:26 25/6/2014

Điều 226a. Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác.

Nâng cao trách nhiệm về quản lý khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự trong giai đoạn hiện nay.
10:26 25/6/2014

Khiếu nại, tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân và đã được quy định trong Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam

Một số vấn đề về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
10:26 25/6/2014

Việc thu hồi giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là GCNQSD đất) đã cấp cho người sử dụng đất là một trong những nội dung trong lĩnh vực quản lý đất đai của cơ quan Hành chính cũng như là thẩm quyền của Tòa án nhân dân

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nhận thức và áp dụng điều 190 Bộ luật hình sự
10:26 25/6/2014

Theo danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐCP ngày 30/3/2006 của Chính phủ thì động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 1B nghiêm cấm khai thác sử dụng bao gồm 62 loài.

Những vướng mắc khi áp dụng thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự và một số kiến nghị.
10:26 25/6/2014

Thủ tục rút gọn là một trong những thủ tục đặc biệt, được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Song qua nghiên cứu lịch sử lập pháp của Nhà nước ta.

Về vấn đề áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự khi quyết định hình phạt tù đối với người phạm tội, một số vướng mắc và kiến nghị.
10:25 25/6/2014

Bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự mà phạm tội, đều bị điều tra, truy tố, xét xử và phải chịu hình phạt.

CÁC TIN KHÁC