Thứ Tư, 28/9/2016
Hôm nay xét xử:  Nguyễn Văn Hân : Cố ý gây thương tích Vũ Sỹ Quý : Cản trở giao thông đường bộ Phạm Huy Mạnh : Vi phạm QĐ về ĐKPTGTĐB Nguyễn Xuân Chuyên và ĐP : Đánh bạc Ngô Đăng Tài : Vi phạm QĐ về ĐKPTGTĐB Nguyễn Hữu Huấn và ĐP : Gá bạc + Đánh bạc

CÁC TIN KHÁC