Warning: mysql_query(): 5 is not a valid MySQL-Link resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 35

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 36

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 37
Lịch xét xử
Án điểm trong tháng
 
Tìm kiếm
 

Warning: mysql_query(): 5 is not a valid MySQL-Link resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 35

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 36

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 37

Warning: mysql_query(): 5 is not a valid MySQL-Link resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 35

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 36

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 37

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 42
 
Thống kê truy cập
 

Warning: mysql_query(): 5 is not a valid MySQL-Link resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 35

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 36

Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 37

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tandbacnin/domains/tandbacninh.gov.vn/public_html/myadmin/includes/mysql.php on line 42
 

Hội nghị tập huấn cho Hội thẩm và thư ký ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2012

Cập nhật: 04/09/2012

  Thực hiện chương trình công tác năm 2012 và để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán và thư ký ngành Tòa án. Từ ngày 17-19/8/2012 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho tất cả 177 vị Hội thẩm nhân dân và toàn thể Thẩm phán, Thư ký trong toàn ngành tại Trung tâm văn hóa thể thao Phú Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

Về dự Hội nghị tập huấn có ông Tatara, chuyên gia dài hạn của tổ chức Hợp tác quốc tế JICA - Nhật Bản và các đồng chí chuyên viên Vụ hợp tác Quốc tế Tòa án nhân dân tối cao cùng tập thể các vị Hội thẩm, Thẩm phán và Thư ký ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

                                                                     Ngài TATARA phát biểu

           Ngài TATARA - Chuyên gia dài hạn tổ chức JICA phát biểu tại hội nghị 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Phạm Minh Tuyên, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nêu nên những mục đích; yêu cầu; sự cần thiết của việc tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho các vị Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán, Thư ký trong toàn ngành và nội dung chương trình cần tập huấn gồm: kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự, kỹ năng xét hỏi, điều khiển phiên tòa, kỹ năng nghị án; tập huấn về các Bộ luật được sửa đổi, bổ sung và các văn bản mới hướng dẫn trong việc áp dụng Bộ luật hình sự; về chức năng, quyền hạn của Hội thẩm nhân dân trong hoạt động xét xử; về các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; về việc trang bị các tài liệu đầy đủ, kịp thời cho Hội thẩm…để nhằm phục vụ tốt cho quá trình giải quyết, xét xử các loại vụ án trong thời gian tới. Tập huấn về chức năng, quyền hạn của Thư ký Tòa án, các công việc cần thiết khi thụ lý hồ sơ vụ án, nghiên cứu hồ sơ và các công tác chuẩn bị cho việc mở phiên tòa xét xử của Thư ký Tòa án, của Hội thẩm nhân dân và các Thẩm phán trong toàn ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tiếp theo Tiến sĩ Phạm Minh Tuyên, Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh trình bày toàn bộ bài giảng về: “Quy trình nghiên cứu và giải quyết vụ án hình sự”.

Xác định mục đích của việc nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự nhằm giúp cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các Hội thẩm nhân dân nắm vững được nội dung vụ án, để từ đó có hướng giải quyết vụ án hình sự một cách đúng đắn nhất. Do vậy đòi hỏi Thẩm phán và các Hội thẩm nhân dân phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra đã có trong hồ sơ một cách có hệ thống và khoa học nhất. Đưa ra phương pháp, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự như thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất, chính xác nhất; cần nghiên cứu những văn bản tố tụng nào trước và xác định giá trị chứng minh của từng tài liệu trong hồ sơ. Những việc cần làm trong thời hạn chuẩn bị xét xử như xác định thẩm quyền giải quyết vụ án, vấn đề trả hồ sơ để điều tra bổ xung và việc trích tiểu hồ sơ, lập kế hoạch xét hỏi như thế nào cho hợp lý. Tiếp đến là việc chuẩn bị, những thủ tục, kỹ năng và các trường hợp gặp phải khi diễn ra phiên tòa hình sự được Tiến sĩ Phạm Minh Tuyên trình bày rõ, chi tiết tại Hội nghị.

Tiếp theo, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Minh - Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh trình bày bài giảng về: “ Một số điểm cần lưu ý khi thụ lý, giải quyết án hành chính”.

Luật tố tụng hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Qua một năm thực thi, việc vận dụng các quy định của Luật tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành vào các vụ án cụ thể giải quyết ở một số Tòa án còn chưa được thống nhất và còn có những cách hiểu khác nhau dẫn đến bản án, quyết định sơ thẩm bị hủy, sửa nhiều. Vì vậy tại bài giảng Thạc sĩ Nguyễn Hữu Minh đã nêu rõ tại Hội nghị một số điểm cần lưu ý khi thụ lý, giải quyết án hành chính như: việc xác định rõ điều kiện khởi kiện; đối tượng khởi kiện; về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai; về thẩm quyền giải quyết án hành chính; việc xác định tư cách người tham gia tố tụng; về người đại diện trong tố tụng hành chính; về đối thoại trong tố tụng hành chính; về quy định người bị kiện sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định bị khởi kiện; người khởi kiện rút đơn khởi kiện và về quyết định của bản án trong trường hợp bác yêu cầu của người khởi kiện.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Vụ - Chánh Tòa dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh trình bày bài giảng về: “ Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sư”. Xác định rõ vai trò tầm quan trọng của việc nắm vững các quy định của pháp luật, thông qua việc nghiên cứu hồ sơ một cách khách quan, toàn diện đối với từng vụ án để Hội đồng xét xử đưa ra một phán quyết công bằng, đúng pháp luật. Trong bài giảng nêu rõ mục đích, yêu cầu, những phương pháp nghiên cứu hồ sơ và những thiếu sót trên thực tế gặp phải trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự. Tiếp đến là công tác chuẩn bị, những kỹ năng điều khiển phiên tòa phiên tòa dân sự được Thạc sĩ Nguyễn Văn Vụ trình bày chi tiết tại Hội nghị.

Thẩm phán Nguyễn Văn Tính, Chánh Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh trình bày về: “ Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử vụ án kinh doanh thương mại tại Tòa án cấp sơ thẩm”. Các vấn đề được trình bày rõ và chi tiết tại Hội nghị như: Về kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án kinh doanh, thương mại; kỹ năng tham gia xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tại phiên tòa sơ thẩm.

 

                                                         Toàn cảnh buổi hội nghị  Toàn cảnh hội nghị

                                                    Toàn cảnh buổi hội nghị 

 

Sau khi kết thúc phần trình bày của các báo cáo viên, Hội nghị bước sang phần thảo luận. Những câu hỏi, thắc mắc, những vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình nghiên cứu, giải quyết các loại vụ án của các vị Hội thẩm, Thẩm phán, Thư ký được các báo cáo viên trả lời rõ ràng, chi tiết, đúng pháp luật trong không khí sôi nổi được toàn thể Hội nghị hài lòng và đánh giá cao tạo nên sự thành công của Hội nghị.

Phát biểu kết thúc Hội nghị đồng chí Phạm Minh Tuyên đã gửi lời cảm ơn đến ông Tatara, các chuyên viên Vụ hợp tác Quốc tế Tòa án nhân dân tối cao. Thông qua buổi tập huấn lần này sẽ củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Hội thẩm nhân dân, Thẩm phán và Thư ký trong toàn ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh để áp dụng trong quá trình giải quyết các vụ án được triệt để và đúng pháp luật.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã thành công tốt đẹp./..

                                                                                                          Tin: Ngô Xuân Hà - Phó VP TAND Bắc Ninh

 
 
gioi thieu web download co the down phan mem download ban hay xem bang sop thi down download sopcast xem bong da sopcast, download ultrasurf phan mem vao facebook ultrasurf, download hotspot shield vao facebook shield voi hotspot ban co the vao