Thứ Tư, 17/10/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Quyết định giám đốc thẩm Số: 01/2012/DS-GĐT Ngày 29/05/2012

25/6/2014 13:30

Quyết định giám đốc thẩm Số: 01/2012/DS-GĐT Ngày 29/05/2012. Chúng tôi xin đăng toàn văn !

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH BẮC NINH                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ________________                                                                                   ____________________________________

Quyết định giám đốc thẩm

   Số: 01/2012/DS-GĐT

      Ngày 29/05/2012

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Với thành phần Hội đồng xét xử giám đốc thẩm gồm có:

 

Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trí Tuệ, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Các thành viên Uỷ ban Thẩm phán:  Ông Nguyễn Hữu Minh                                                                

                                                           Ông Phạm Minh Tuyên                                                                

                                                           Ông Nguyễn Văn Vụ                                                               

                                                           Ông Vũ Công Đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nhàn, Kiển sát viên trung cấp.

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Sỹ Cây, cán bộ toà án.

Ngày 29 tháng 05 năm 2012, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ kiện “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” giữa:

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Mai Phương, sinh năm 1959.

Cư trú: Số nhà 290 Ngô Gia Tự, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, BN

Bị đơn: Bà Trần Thị Liên, sinh năm 1959.                       

Cư trú: Thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

 

NHẬN THẤY

Theo phía bà Nguyễn Thị Mai Phương trình bày: Vào ngày 10/7/2008 bà có cho bà Trần Thị Liên vay số tiền là 440.000.000 đồng, khi vay hai bên không thoả thuận lãi suất nhưng có thoả thuận thời hạn trả nợ. Đến hẹn do bà Liên kkhông trả được nợ nên bà đề nghị Toà án giải quyết buộc phía bà Liên phải có nghĩa vụ trả bà số tiền nợ trên.

Sau khi thụ lý vụ kiện, trong thời gian chuẩn bị xét xử, phía bà Phương trình bày cũng có đơn đề nghị Cơ quan điều tra của Công an tỉnh Bắc Ninh xem xét về việc vay mượn tiền của phía bà Liên. Ngày 08/09/2010 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh có công văn số 451/TB gửi Tòa án nhân dân huyện Tiên Du với nội dung “…Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ thấy: Hành vi vay tiền của chị Phương nêu trên của Trần Thị Liên có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiện chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 140 Bộ luật hình sự. Trước khi làm đơn tố cáo hành vi của Trần Thị Liên đến cơ quan điều tra, chị Nguyễn Thị Mai Phương đã có đơn đến Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đề nghị giải quyết việc vay tiền của Trần Thị Liên theo thủ tục dân sự. Hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ đề xử lý hành vi của Trần Thị Liên theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào công văn số 451/TB của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh nêu trên, ngày 10/09/2010 Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đã áp dụng khoản 2 Điều 192; khoản 3 Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 để ban hành quyết định đình chỉ vụ án số 07/2010/QĐST-DS với lý do “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Phương với bà Liên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tiên Du”.

Không đồng ý với quyết định số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/09/2010, ngày 06/04/2012 bà Phương đã có đơn gửi Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xem xét kháng nghị quyết định số 07/2010/QĐST-DS theo trình tự giám đốc thẩm.

Tại quyết định kháng nghị số 02/2012/QĐKN-DS ngày 23/04/2012 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã kháng nghị đề nghị Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử theo hướng huỷ toà bộ quyết định nêu trên. Giao hồ sơ cho Toà án án nhân dân huyện Tiên Du xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghiên cứu nghiên cứu hồ sơ và thảo luận về vụ án, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

                        XÉT THẤY

Quyết định số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/09/2010 của Tòa án nhân dân huyện Tiên Du đã căn cứ vào công văn số 451/TB ngày 08/09/2010 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để nhận định rằng việc bà Phương kiện tranh chấp về hợp đồng vay tài sản đối với bà Liên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tiên Du là không đúng, có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật. Bởi vì, tranh chấp giữa bà Phương với bà Liên về khoản tiền vay đây là loại việc tranh chấp về hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án đã được quy định tại khoản 3 Điều 25 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Quyết định số 07/2010/QĐST-DS đã viện dẫn khoản 2 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 để đình chỉ vụ kiện cũng là sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật, bởi vì vụ kiện này không thuộc một trong những trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện được quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật dân sự năm 2004. Mặt khác khi Tòa án áp dụng khoản 2 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 để đình chỉ vụ án thì theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, nguyên đơn không có quyền khởi kiện lại vụ án nếu vụ án không được cơ quan Công an giải quyết. Như vậy sẽ xâm phạm tới quyền lợi hợp pháp của đương sự được pháp luật bảo vệ.

Bởi vậy, quyết định số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/09/2010 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du không có căn cứ, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật nên cần chấp nhận kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử huỷ quyết định đình chỉ số 07/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010, giao hồ sơ cho Toà án nhân dân huyện Tiên Du để xét xử theo thủ tục chung.

Bởi các lẽ trên:

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự.

Căn cứ Điều 291, Điều 297 và khoản 2 Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng nghị số 02/2012/QĐKN-DS ngày 23/04/2012 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

2. Huỷ quyết định số 07/2010/QĐDS-ST ngày 10/09/2010 của Toà án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Tiên Du xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

 

                                                                                                                                                        T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM                        

                                                                                                                                                                 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

                                                                                                                                                                               Nguyễn Trí Tuệ

                                                                                                                                                                                        (đã ký)

CÁC TIN KHÁC