Thứ Bảy, 18/8/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Quyết định giám đốc thẩm số 01/2013/QĐ - GĐT

25/6/2014 13:30

Ngày 30/09/2013, TAND Tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa giám đốc thẩm số 01/2013/QĐ - GĐT về " Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa" giữa công ty XNK KeLong và công ty thức ăn chăn nuôi và công nghiệp EH VIệt Nam

 

Chúng tôi xin đăng tải toàn văn quyết định này :

CÁC TIN KHÁC