Thứ Tư, 17/10/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Quyết định giám đốc thẩm Số: 03/2012/DS-GĐT Ngày 31/08/2012

25/6/2014 13:30

Quyết định giám đốc thẩm Số: 03/2012/DS-GĐT. Chúng tôi xin đăng toàn văn !

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                                                                                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH BẮC NINH                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            ________________                                                                               ____________________________________

Quyết định giám đốc thẩm

   Số: 03/2012/DS-GĐT

      Ngày 31/08/2012

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Với thành phần Hội đồng xét xử giám đốc thẩm gồm có:

 

Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Trí Tuệ, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Các thành viên Uỷ ban Thẩm phán:  Ông Vũ Công Đồng

                                                           Ông Nguyễn Văn Vụ                                                               

                                                           Ông Nguyễn Hữu Minh.                                                          

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông Vũ Viết Tuấn, Kiển sát viên trung cấp.

Thư ký toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Sỹ Cây, cán bộ Toà án.

Ngày 31 tháng 08 năm 2012, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ kiện “Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản” giữa:

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1963.

                       Bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1965.

Cư trú: Số nhà 252 khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bị đơn: Ông Nguyễn Khắc Hậu, sinh năm 1960.

              Bà Trần Thị Nguyệt, sinh năm 1964.                      

Cư trú: Thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

NHẬN THẤY

 Theo đơn khởi kiện và các lời khai có trong hồ sơ vụ án thì phía vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương, ông Nguyễn Văn Bắc trình bày có cho vợ chồng ông Nguyễn Khắc Hậu, bà Trần Thị Nguyệt vay một số tiền với các lần cụ thể như sau;

Lần 1: Ngày 6/2/2010 bà Hương, ông Bắc cho vay 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng), ông Hậu, bà Nguyệt có thế chấp 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng của thửa đất diện tích 135,3m2 có số thửa 13, tờ bản đồ 25, đất tại thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ. Việc thế chấp không có công chứng, chứng thực, không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ thoả thuận và ghi vào giấy vay nợ. Khi vay hai bên có thoả thuận thời hạn trả nợ từ 6 tháng đến 1 năm, lãi suất có thoả thuận nhưng không cụ thể.

Lần 2: Ngày 6/5/2010 cho vay tiếp 1.426.000.000 đồng, thời hạn vay 12 tháng, lãi suất có thoả thuận nhưng không cụ thể.

Lần 3: Ngày 4/6/2010 cho vay 10.000.000 đồng, không thoả thuận thời hạn trả nợ cũng như lãi suất.

Lần 4: Ngày 4/3/2011 cho vay số tiền 870.000.000 đồng không tính lãi và cũng không thoả thuận thời gian trả nợ.

Tổng cộng cả 4 lần vay số tiền nợ là 3.806.000.000 đồng. Số tiền nợ này phía ông Bắc, bà Hương đã đòi nhiều lần nhưng vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt vẫn chưa trả. Do vậy vợ chồng ông Bắc đề nghị Toà án giải quyết, buộc vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt phải trả số tiền gốc là 3.806.000.000 (Ba tỷ tám trăm lẻ sáu triệu đồng) đồng và lãi suất theo quy định của pháp luật.

Phía vợ chồng ông Nguyễn Khắc Hậu, bà Trần Thị Nguyệt trong các lời khai ban đầu không thừa nhận có nợ số tiền như phía vợ chồng ông Bắc đòi nợ. Vợ chồng ông chỉ thừa nhận có vay tổng cộng các lần số tiền là 2.306.000.000 đồng, đến ngày 7/6/2011 đã trả được 300.000.000 đồng, chỉ còn nợ lại là 2.006.000.000 đồng. Sau đó tại biên bản ghi lời khai ngày 2/5/2012 vợ chồng ông đã xác nhận còn nợ vợ chồng ông Bắc số tiền như vợ chồng ông Bắc yêu cầu và nhất trí trả nợ.

Quá trình giải quyết vụ kiện, Toà án nhân dân huyện Quế Võ đã tiến hành hoà giải và các đương sự đã thoả thuận được với nhau về việc giải quyết vụ kiện. Căn cứ vào nội dung hoà giải của các đương sự tại biên bản hoà giải thành ngày 7/5/2012, Toà án nhân dân huyện Quế Võ đã ban hành quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 05/2012/QĐST-DS, ngày 14/5/2012 với nội dung:

“Ông Nguyễn Khắc Hậu và bà Trần Thị Nguyệt phải có trách nhiệm trả cho ông Nguyễn Văn Bắc và bà Nguyễn Thị Hương số tiền vay gốc là 3.806.000.000 đồng (Ba tỷ tám trăm linh sáu triệu đồng chẵn) và 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng) tiền lãi vào ngày 02/6/2012.

- Nếu đến thời hạn trả nợ ngày 2/6/2012 mà vẫn chưa thanh toán toàn bộ số nợ trên bằng tiền mặt thì ông Hậu, bà Nguyệt sẽ thanh toán khoản nợ trên bằng hình thức chuyển giao toàn bộ số tài sản gồm 01 thửa đất số 13, thuộc tờ bản đồ số 25 có diện tích 135,3m2 ở thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh mang tên ông Nguyễn Khắc Hậu và 01 ngôi nhà 3 tầng nằm trên thửa đất đó cho ông bà Hương Bắc toàn quyền sở hữu, sử dụng như đã cam kết theo thoả thuận tại hợp đồng vay tài sản ngày 6/2/2010”.

Sau khi quyết định của Toà án nhân dân huyện Quế Võ có hiệu lực pháp luật. Ngày 5/6/2012 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ có văn bản số 177/CV-CCTHA, kiến nghị Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh kháng nghị quyết định số 05/2012/QĐST-DS nêu trên theo trình tự giám đốc thẩm với lý do: Khối tài sản của vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt mà Toà án nhân dân huyện Quế Võ đã công nhận sự chuyển dịch cho vợ chồng ông Bắc, bà Hương đang bị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ kê biên để đảm bảo cho việc thi hành một quyết định của Toà án đã có hiệu lực trước đó.

Tại quyết định kháng nghị số 03/2012/QĐKN-DS ngày 16/7/2012, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã quyết định kháng nghị đối với quyết định số 05/2012/QĐST-DS ngày 14/05/2012 của Toà án nhân dân huyện Quế Võ. Đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử giám đốc thẩm theo hướng huỷ quyết định nêu trên. Giao hồ sơ cho Toà án án nhân dân huyện Quế Võ xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, Kiểm sát viên tham gia phiên toà nhất trí với nội dung kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Sau khi nghiên cứu nghiên cứu hồ sơ và thảo luận về vụ án, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

XÉT THẤY

Tại quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 05/2012/QĐST-DS ngày 14/05/2012 của Toà án nhân dân huyện Quế Võ đã quyết định: Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hương, ông Nguyễn Văn Bắc, bị đơn ông Nguyễn Khắc Hậu, bà Trần Thị Nguyệt. Nội dung quyết định; Công nhận sự thoả thuận ông Nguyễn Khắc Hậu, bà Trần Thị Nguyệt phải có trách nhiệm trả ông Nguyễn Văn Bắc, bà Nguyễn Thị Hương số tiền vay gốc là 3.806.000.000 đồng và 320.000.000 đồng tiền lãi. Quyết định cũng công nhận nội dung; Nếu đến hạn trả nợ ngày 2/6/2012 mà vẫn chưa thanh toán toàn bộ số tiền nợ trên bằng tiền mặt thì vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt sẽ thanh toán khoản nợ bằng hình thức chuyển giao toàn bộ số tài sản gồm 01 thửa đất số 13, thuộc tờ bản đồ số 25 có diện tích 135,3m2 ở thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ mang tên Nguyễn Khắc Hậu và 01 ngôi nhà 3 tầng nằm trên thửa đất đó cho ông bà Bắc, Hương toàn quyền sử dụng như đã cam kết theo thoả thuận tại hợp đồng vay tài sản ngày 06/02/1010.

Như vậy, quyết định số 05/2012/QĐST-DS ngày 14/05/2012 đã công nhận ông Bắc, bà Hương được sở hữu ngôi nhà 3 tầng và được quản lý sử dụng diện tích đất 135,3m2 có số thửa 13, tờ bản đồ số 25 tại thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới nếu đến ngày 02/06/2012 vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt không trả được khoản nợ đã thoả thuận.

Xét thấy, khối tài sản là diện tích đất 135,3m2 có số thửa 13, tờ bản đồ số 25 tại thôn Đỉnh, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ và ngôi nhà 3 tầng nằm trên thửa đất hiện đang bị Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ kê biên tại quyết định số 21/QĐ-THA ngày 6/9/2011 để đảm bảo cho việc thi hành một quyết định đã có hiệu lực trước đó của Toà án nhân dân huyện Quế Võ. Như vậy Quyết định số 05/2012/QĐST-DS của Toà án nhân dân huyện Quế Võ đã công nhận cho các đương sự chuyển giao quyền sở hữu khối tài sản đang bị kê biên là trái với quy định của pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người được thi hành án. Quyết định thoả thuận như vậy cũng trái với nguyên tắc hoà giải được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 180 Bộ luật tố tụng dân sự nên cần chấp nhận kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử huỷ quyết định số 05/2012/QĐST-DS ngày 14/05/2012 của Toà án nhân dân huyện Quế Võ, giao hồ sơ cho Toà án nhân dân huyện Quế Võ xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, theo đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Mến có địa chỉ tại số nhà 157, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, thì thửa đất số 13, tờ bản đồ số 25 thuộc thôn Đỉnh thị trấn Phố Mới và ngôi nhà 3 tầng nằm trên thửa đất đã được vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt chuyển nhượng cho bà Mến từ tháng 10/2008. Sau khi chuyển nhượng, ngày 10/3/2009 ông Hậu, bà Nguyệt có mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giao cho bà Mến với thoả thuận để vay tiền Ngân hàng. Sau đó ông Hậu, bà Nguyệt lại đem thế chấp nhà đất và giấy tờ đất để vay của bà Hương, ông Bắc số tiền 1.500.000.000 đồng. Khi vay cũng không cho vợ chồng ông Bắc, bà Hương biết nhà đất đã được chuyển nhượng cho bà Mến. Hành vi không cho ông Bắc, bà Hương biết việc khối tài sản nhà đất dùng thế chấp để vay tiền, đã được chuyển nhượng cho bà Mến của vợ chồng ông Hậu, bà Nguyệt có dấu hiệu lừa đảo chiến đoạt tài sản. Toà án cấp sơ thẩm cũng cần xem xét trong quá trình giải quyết vụ án.

Bởi các lẽ trên:

Căn cứ Điều 291; khoản 3 Điều 297 và khoản 2, Điều 299 Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận quyết định kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm số 03/2012/QĐKN-DS ngày 16/7/2012 của Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

2. Huỷ quyết định số 05/2012/QĐST-DS ngày 14/05/2012 của Toà án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Giao hồ sơ vụ án cho Toà án nhân dân huyện Quế Võ xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

                                                                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ GIÁM ĐỐC THẨM                        

                                                                                                                                                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

                                                                                                                                                                                     (đã ký)

CÁC TIN KHÁC