Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

14/8/2017 11:19

Trong các ngày 10, 11 tháng 8 năm 2017, tại TAND tỉnh Bắc Ninh, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Tại Đại hội, đảng viên của các chi bộ Tòa Hình sự; Chi bộ Tòa Dân sự; Chi bộ Tòa Hành chính - Kinh tế; Chi bộ Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Chi bộ Văn phòng - phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và dự thảo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Các Đảng viên tham gia đại hội đã tích cực đóng góp ý kiến hoàn thiện Nghị quyết Chi bộ, thống nhất đề ra các mục tiêu, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị nhiệm kỳ 2017-2020; Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đội ngũ đảng viên; triển khai và thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII về “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phát huy dân chủ gắn với việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về Đẩy mạnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Kết quả, 05 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội chi bộ thành công. Tại Đại hội, các chi bộ đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên khóa mới đều đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu đúng theo quy định; có đầy đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức, trình độ, kinh nghiệm và năng lực công tác để có thể lãnh đạo các Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội các Chi bộ:

   

đ/c Phạm Minh Tuyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh chụp cùng Chi bộ tòa Hình sự.

đ/c Nguyễn Hữu Minh - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh chụp cùng Chi bộ tòa Dân sự

đ/c Vũ Công Đồng - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh chụp cùng Chi bộ Hành chính - Kinh tế

đ/c Nguyễn Hữu Minh - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh chụp cùng Chi bộ Phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án

đ/c Nguyễn Hữu Minh - Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh chụp cùng Chi bộ Văn phòng - phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng

Xuân Bình

CÁC TIN KHÁC