Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thành công tốt đẹp.

30/5/2015 15:02

Thực hiện Kế hoạch số: 40/KH-ĐUK của Ban thường vụ Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai đại hội các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở. Từ 28-29/5/2015, Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Duân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng. Về phía Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh có Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chánh án TAND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Toà án nhân dân tỉnh khoá VI nhiệm kỳ 2010- 2015 và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe bản Dự thảo Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2010- 2015 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010- 2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020.

 

         Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên - Bí thư BCS Đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh đọc báo cáo

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2010- 2015 đã đề ra; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thường xuyên được lãnh đạo quan tâm và đạt hiệu quả cao; làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 06 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường  theo đúng các chương trình, kế hoạch, nội dung mang lại chất lượng, hiệu quả; triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Ninh giải quyết 1971/2036 vụ việc các loại, đạt tỷ lệ 96,8%, các vụ án đều được giải quyết kịp thời, đúng hạn luật định, chất lượng xét xử được nâng cao đáp ứng các yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp. Trong nhiệm kỳ vừa qua TAND tỉnh Bắc Ninh đã đưa đi xét xử lưu động 70 vụ án hình sự, vượt kế hoạch đề ra, qua đó đã tuyên truyền và giáo dục ý thức pháp luật trong quần chúng nhân dân được dư luận đồng tình ủng hộ. 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được thi hành theo đúng quy định, công tác giám đốc kiểm tra án có hiệu lực pháp luật được triển khai thường xuyên, liên tục qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Ngoài ra, TAND tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm nhân dân trong hệ thống TAND hai cấp của tỉnh. Công tác nghiên cứu khoa học cũng được lãnh đạo TAND tỉnh đặc biệt quan tâm, tiếp tục hợp tác hợp quốc tế với tổ chức JICA- Nhật Bản, nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp Bộ…

Đại hội cũng đã xác định phương hướng nhiệm kỳ 2015- 2020 với 11 chỉ tiêu; xác định 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan và các tổ chức đoàn thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 đã đề ra.

 

     Đ/c: Đinh Văn Duân, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đinh Văn Duân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Đại hội phát huy tinh thần dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm đóng góp xây dựng Đảng bộ, lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh khoá VII nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhất là sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, bảo đảm nền nếp, nội dung thiết thực. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số: 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; nâng cao vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh khoá VII nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 07 đồng chí:

1.    Đ/C Phạm Minh Tuyên

2.    Đ/C Vũ Công Đồng

3.    Đ/C Nguyễn Văn Vụ

4.    Đ/C Nguyễn Đắc Dũng

5.    Đ/C Nguyễn Thị Phong

6.    Đ/C Nguyễn Hữu Hoà

7.    Đ/C Ngô Xuân Hà

và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết:

1.    Đ/C Phạm Minh Tuyên

2.    Đ/C Nguyễn Văn Vụ

3.    Đ/C Nguyễn Thị Phong

4.    Đ/C Hoàng Thị Luận (dự khuyết)

 

      Đ/c Đinh Văn Duân tặng hoa chúc mừng BCH khoá mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bí thư Đảng bộ đối với đồng chí Phạm Minh Tuyên. Thay mặt Ban chấp hành khoá mới đồng chí Phạm Minh Tuyên đã nhận nhiệm vụ trước Đại hội và hứa Ban chấp hành Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015- 2020 sẽ luôn đoàn kết thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy trên các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020 để không phụ lòng tin của các đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cũng ngay buổi chiều cùng ngày. Ban chấp hành khoá mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên. Căn cứ vào 100% phiếu tin nhiệm của Đại hội. Ban chấp hành đã bầu đồng chí Phạm Minh Tuyên giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Vụ giữ chức vụ Phó bí thư Đảng uỷ kiêm chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ và Ban chấp hành cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các uỷ viên Ban chấp hành. Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của đại hội:

 

        Đ/c Lương Minh Phương - PCA TAND huyện Lương Tài hát mừng đại hội

   Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên - Bí thư BCS Đảng, chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa đội văn nghệ

    Các đại biểu làm lễ chào cờ

    Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

     Các đoàn thể tặng hoa chúc mừng đại hội

    TAND thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng đại hội 

                             Đoàn chủ tịch    

    Đ/c: Nguyễn Văn Vụ - Phó bí thư đảng uỷ trình bày báo cáo 

   Đ/c Nguyễn Hữu Minh - Phó chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tham luận.

    Đ/c: Nghiêm Thị Lượng - Phó bí thư chi bộ Toà HC - KT phát biểu tham luận

            Đ/c: Nguyễn Thu Trang - phó bí thư chi đoàn thanh niên phát biểu tại đại hội

              Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khoá mới 

   Các đại biểu biểu quyết bằng thẻ Đảng

   BCH Khoá mới ra mắt 

 

Ban Biên Tập

CÁC TIN KHÁC