Thứ Năm, 20/9/2018
Hôm nay xét xử:  Bùi Văn Đề Tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Trung Nghiêm và ĐP Gá bạc và đánh bạc Nguyễn Văn Đạt Trộm cắp tài sản Nguyễn Thế Quân Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ Nguyễn Văn Quyền Trộm cắp tài sản Đỗ Văn Tấn Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông Nguyễn Thị Loan Trộm cắp tài sản


Đảng bộ TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI

25/6/2014 13:28

Ngày 29/8, tại trụ sở Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ TAND tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

Tới tham dự Hội nghị có đồng chí Lương Duy Thiệu - Phó Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Đồng chí Phạm Văn Đô - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể Đảng viên và các cán bộ, công chức, đang công tác tại TAND tỉnh Bắc Ninh.

Nhằm giúp cán bộ, Đảng viên, công chức trong Đảng bộ nắm vững các chủ trương, quan điểm của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI), nội dung học tập, quán triệt bao gồm 05 chuyên đề: 

           Chuyên đề 1: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.    

           Chuyên đề 2: Nghị quyết của BCHTW khoá XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.    

           Chuyên đề 3: Kết luận Hội nghị lần thứ 7 của BCHTW Đảng “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

           Chuyên đề 4: Kết luận Hội nghị lần thứ 7 của BCHTW Đảng “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

           Chuyên đề 5: Khái quát việc thực hiện chủ trương quy hoạch BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ (2016 - 2021) và các nhiệm kỳ tiếp theo; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

           Cũng trong nội dung Hội nghị, các cán bộ, Đảng viên, công chức đã tham gia thảo luận tại chi bộ, từ đó nhận thức được sâu sắc hơn ý nghĩa, nội dung các Nghị quyết, Kết luật, có mục tiêu, phương hướng áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác một cách có hiệu quả.

CÁC TIN KHÁC