Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

06/9/2014 08:09

Sáng 03/9 Đảng ủy TAND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tham dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ- Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Thị Ngọc Dung- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Công Đồng- Ủy viên BCH Đảng bộ đã truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), trong đó đặc biệt tập trung quán triệt Nghị quyết số 33- NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao Hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Phát hiểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyến Trí Tuệ đánh giá cao tinh thần học tập Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan. Đồng thời đồng chí  nhấn mạnh, để nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống yêu cầu đặt ra đối với cấp ủy trực thuộc cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cho phù hợp, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động cơ quan phải không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện, gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị để thực sự xứng đáng là công bộc là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đỗ Thế Bình
Theo: Văn phòng Đảng Ủy

CÁC TIN KHÁC