Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


Quán triệt Nghị quyết TW5 khoá XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

25/6/2014 13:29

Buổi chiều các ngày 24, 25 tháng 9/ 2012 Đảng uỷ Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung cơ bản văn kiện lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương đảng khoá XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, côn

 

Tại Hội nghị đồng chí Vũ Công Đồng- Đảng uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng uỷ đã phổ biến các nội dung được hội nghị TW5 thông qua như:

- Tổng kết việc thực hiện Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW7 (khoá IX) về tiếp tuc đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá- hiện đại hóa đất nước.

- Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và đề án kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí.

- Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020. Trong đó có vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

 

    

                                                                      Đảng viên và quần chúng nghe quán triệt nghị quyết !

 

Cũng tại hội nghị này các đại biểu còn được nghe về tình hình Biển Đông về chủ trương của Đảng ta trong việc giải quyết tranh chấp bất đồng Biển Đông giữa các bên liên quan phải dựa trên nguyên tắc thương lượng và hoà giải trên cở sở tôn trọng Công ước luật biển 1982 và cam kết DOC.

Theo: tandbacninh.gov.vn

CÁC TIN KHÁC