Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Hội nghị cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

02/2/2017 08:18

Sáng ngày 23 tháng 01 năm 2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Minh Tuyên - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Vũ Công Đồng – Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Minh – Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của TAND tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Tuyên - Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, trong năm 2016, việc thực hiện nhiệm vụ công tác của TAND tỉnh đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt từ công tác giải quyết, xét xử các loại án đến công tác xây dựng Tòa án và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí.

   

Về công tác chuyên môn nghiệp vụ: Năm 2016, Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác xét xử các vụ án hình sự và giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, công tác thi hành án hình sự, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong năm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý 3.806 vụ, việc các loại; đã giải quyết 3.776 vụ, việc đạt tỷ lệ giải quyết chung là 99,2% (Năm 2015 giải quyết 3.872/ 3.905 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 99,15%). Như vậy năm 2016 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý giảm 99 vụ, việc (2.5%) so với năm 2015 nhưng tỷ lệ giải quyết tăng 0,05%. Trong đó Toà án tỉnh đã giải quyết 427/429 vụ, đạt tỷ lệ 99,53%; Toà án cấp huyện, thị xã, thành phố đã giải quyết 3.349/3.377 vụ, đạt tỷ lệ 99,16%. Nhìn chung công tác xét xử trong năm 2016 của TAND tỉnh Bắc Ninh nói riêng và hệ thống hai cấp TAND tỉnh Bắc Ninh nói chung về cơ bản là có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực, các bản án đúng người đúng tội, bảo đảm 100% các bản án được ban hành đều được thi hành.

Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017: Tiếp tục quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, của Toà án nhân dân tối cao liên quan tới tổ chức hoạt động của hệ thống Toà án nhân dân, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp với thực hiện cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Toà án nhân dân các cấp” gắn với phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Ninh và của hệ thống ngành Tòa án nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các loại án, phát huy việc tranh tụng dân chủ công khai tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp, tăng cường công tác xét xử lưu động các loại án. Tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh Bắc Ninh nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành công đoàn, đồng chí Vũ Công Đồng – Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017: Được sự quan tâm sâu sát của Đảng uỷ, lãnh đạo cơ quan và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn Toà án tỉnh Bắc Ninh đã duy trì được phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; các công tác khác của Công đoàn đều thực hiện tốt tạo sự gắn bó đoàn kết giữa các đoàn viên và đúng chỉ tiêu, kế hoạch của Công đoàn cấp trên, nội bộ đoàn kết nhất trí, không có đoàn viên nào bị xử lý kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào. Kết quả năm 2016, Công đoàn TAND tỉnh Bắc Ninh được Công đoàn viên chức tỉnh công nhận “Công đoàn vững mạnh” và được tặng Giấy khen.

   

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo công khai tình hình thu, chi ngân sách của cơ quan năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan năm 2016. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng công bố và ký cam kết trách nhiệm giữa chính quyền và Công đoàn trong việc phối hợp tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 và các giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công chức năm 2017.

Phát biểu bế mạc Hội nghị: Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh quán triệt tất cả các cán bộ, công chức, người lao đồng cần tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống TAND trong công cuộc cải cách tư pháp.

Xuân Bình

CÁC TIN KHÁC