Thứ Hai, 16/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Toà án nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017 và công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

13/1/2017 10:56

Sáng ngày 12/01/2016, tại Hà Nội, TAND tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2017 và công bố Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị cũng hân hạnh được đón tiếp đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ; đồng chí Uông Chu Lưu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương.

Về phía Toà án nhân dân tối cao, có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao; các đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao; lãnh đạo Tòa án Quân sự Trung ương; lãnh đạo TAND tối cao qua các thời kỳ; các đồng chí Thẩm phán TAND tối cao, Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương; cán bộ cấp Vụ cùng các đồng chí Trưởng phòng các đơn vị TAND tối cao và Tòa án Quân sự Trung uơng; đại diện lãnh đạo các Tòa án cấp tỉnh, thành phố, Tòa án quân sự cấp quân khu; đại diện lãnh đạo TAND cấp huyện, Tòa án quân sự cấp khu vực được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Tòa án trong năm 2014 và các đồng chí được trao tặng danh hiệu “Thẩm phán mẫu mực”, “Thẩm phán tiêu biểu”.

   

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương; trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã dành thời gian dự Hội nghị.

Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh, tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, quán triệt và thảo luận một số nội dung quan trong như: Báo cáo tổng kết công tác Tòa án năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017; Báo cáo về công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tòa án nhân dân; Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các Tòa án; góp ý đối với các dự thảo Chủ trương về công khai hóa các bản án trên Cổng thông tin điện tử; Quy chế phòng xét xử và sử dụng trang phục; Quy chế về tăng cường công tác kiểm tra định kỳ của Tòa án cấp trên đối với Tòa án cấp dưới và công tác tự kiểm tra của từng Tòa án; Quy chế xử lý vi phạm đối với công chức, viên chức và người lao động trong các Tòa án nhân dân…

 

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo TAND tối cao, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Tòa án năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017. Theo báo cáo, trong năm 2016, hệ thống TAND đã nỗ lực cố gắng triển khai thành công các mặt công tác. Chất lượng xét xử các loại vụ án được tiếp tục được nâng lên, tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh. Trong quá trình xét xử, chú trọng và đề cao bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; bảo đảm yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được mở rộng với không khí dân chủ hơn và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp được tập trung chỉ đạo giải quyết sát sao, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế mà dư luận xã hội quan tâm, bảo đảm đúng pháp luật; hình phạt áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.

Tòa án nhân dân các cấp đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám đốc một số vụ án hình sự có đơn kêu oan và nghiêm túc khắc phục hậu quả các trường hợp oan, sai. Việc giải quyết các tranh chấp về dân sự, hành chính, nhìn chung đảm bảo đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Công tác tổ chức các phiên tòa lưu động trong xét xử các vụ án hình sự và công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính đã tiếp tục được tăng cường, góp phần tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn mối đoàn kết trong quần chúng nhân dân. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với cải cách tư pháp tiếp tục được chú trọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ðã hoàn thành và trình Quốc hội thông qua các Bộ luật và Luật tố tụng tư pháp được giao chủ trì cũng như tham gia; chủ động, tích cực đề xuất các nội dung quan trọng trong việc sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng các đạo luật, luật mới; đặc biệt đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để đảm bảo áp dụng thống nhất các quy định mới của các đạo luật này; công tác phát triển án lệ tiếp tục được đẩy mạnh.

Công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng đảng, xây dựng nguồn lực được đặc biệt chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay", tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc học tập và làm theo lời Bác dạy cán bộ tư pháp phải “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, phải “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” mà các Tòa án lấy đó làm chủ đề xuyên suốt của các phong trào thi đua và phương châm trong việc thực nhiệm vụ công tác. Triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ. Tiếp tục thực hiện những giải pháp đổi mới căn bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đã nỗ lực, hoàn thành thành lập Học viện Tòa án và tổ chức khóa I đào tạo cử nhân luật, nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu dài của Tòa án. Với việc lựa chọn đúng đắn và quyết tâm cao trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp công tác trọng tâm năm 2016, Tòa án nhân dân các cấp đã hoàn thành tốt các yêu cầu cải cách tư pháp của Ðảng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, yêu cầu được giao tại các Nghị quyết của Quốc hội góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Cũng tại Hội nghị, lần đầu tiên Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp đối với 80 đồng chí thuộc các TAND, TAQS các cấp. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm.

  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

cho Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên- Chánh án Tòa án nhân dân  tỉnh Bắc Ninh

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

Tiến sỹ Phạm Minh Tuyên- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

 thay mặt cho 80 Thẩm phán cao cấp đọc lời tuyên thệ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà TAND đã đạt được trong năm công tác 2016; đồng chí Chủ tịch nước mong muốn, các Tòa án cần phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của TAND các cấp, Chủ tịch nước yêu cầu, trong năm 2017 và các năm tiếp theo, hệ thống TAND tiếp tục bám sát các sự lãnh đạo chỉ đạo, của Trung ương Đảng, Quốc hội, nỗ lực tổ chức tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ công tác đề ra, nhất là đối với với các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo các Nghị quyết của của Quốc hội; gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác với đẩy mạnh thực hiện các nội dung cải cách tư pháp, trong đó cần tập trung khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại, yếu kém. Tòa án nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới về mọi mặt, nhất là trong công tác chỉ đạo điều hành; tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra các lĩnh vực công tác, nhất là lĩnh vực giải quyết, xét xử các loại vụ án của Tòa án các cấp. Công tác hoàn thiện thể chế phải được đặc biệt chú trọng, đảm bảo tiến độ và chất lượng trong xây dựng các dự án luật được giao và tham gia; đổi mới công tác tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm xét xử để nâng cao chất lượng và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, bảo đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật. Đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng quy định về công khai hóa các hoạt động của Tòa án, nhất là đối với các bản án, quyết định của Tòa án để các cơ quan, tổ chức và người dân dễ dàng tiếp cận, giám sát, đồng thời nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp.

Tòa án nhân dân các cấp cần tiếp tục đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh vụ án tham nhũng nhằm một mặt, sớm trừng trị nghiêm khắc kẻ phạm tội, sớm thu hồi tài sản của nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát, mặt khác, có thể nói rằng đó là câu trả lời xác đáng nhất, thể hiện thái độ quyết tâm đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta trước Nhân dân. Trong quá trình xử lý các vụ án tham nhũng, cùng với việc xét xử nghiêm minh, chỉ ra cái sai, cái vi phạm, phải chỉ ra cho được những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tham nhũng; kiên quyết khởi tố vụ án tại phiên Tòa nếu phát hiện tội phạm mới và người phạm tội mới. Thông qua mỗi vụ án cụ thể, cần làm rõ trách nhiệm của công tác quản lý, những kẽ hở của cơ chế, chính sách hay khiếm khuyết của pháp luật để chủ động tham mưu cho Ðảng, Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan hữu quan áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục hữu hiệu. .

Đối với công tác hợp tác quốc tế, Tòa án nhân dân các cấp cần đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước lớn, các nước bạn bè truyền thống; đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập đi vào thực chất; chủ động và tích cực tham gia các cơ chế đa phương về tư pháp mà nước ta là thành viên, trước hết là các cơ chế trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN làm chủ đạo... Kết quả mở rộng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế phải góp phần đắc lực vào việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về tổ chức và hoạt động của Tòa án; về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục tranh thủ các nguồn hỗ trợ quốc tế để tăng cường năng lực mọi mặt của Tòa án, nhất là trong việc đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, ứng dụng khoa học công nghệ.

Khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước và Nhân dân đối với hệ thống các cơ quan tư pháp, trong đó có Tòa án nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban ngành ở Trung ương và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, mỗi cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp sẽ vượt qua khó khăn, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách của mình, góp phần nâng tầm vị thế của hệ thống Tòa án nhân dân, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân đối với cơ quan xét xử.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tối cao và toàn thể cán bộ, công chức TAND các cấp, Chánh án Nguyễn Hòa Bình trân trọng cảm ơn sự quan tâm, những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước đối với công tác của Tòa án nhân dân. Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định, những thành tích mà TAND các cấp đạt được, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức TAND, thì hệ thống TAND luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban ngành hữu quan ở trung ương và địa phương; đặc biệt là, sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cá nhân Đồng chí Chủ tịch nước. Trong thời gian tới, TAND rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo của cá nhân Đồng chí Chủ tịch nước.

Theo: http://toaan.gov.vn

CÁC TIN KHÁC