Chủ nhật, 23/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành và Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành giai đoạn 2016 – 2020.

02/3/2017 08:48

Ngày 21/02/2016, Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành tổ chức, Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành và Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự Hội nghị, về phía Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành, về phía Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành có Chánh án, Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành.

   

    Toàn cảnh lễ ký kết.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thống nhất nội dung thực hiện phối hợp công tác giữaTòa án nhân dân huyện Thuận Thành và Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành giai đoạn 2016-2020 đó là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng pháp luật về Lao động, công đoàn, việc làm, bảo hiểm xã hội và An toàn vệ sinh lao động; trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác bồi dưỡng, tập huấn giữa hai bên. Hỗ trợ công đoàn các cấp thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành và Liên đoàn Lao động huyện Thuận Thành chủ động, thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CÁC TIN KHÁC