Thứ Sáu, 25/5/2018
Hôm nay xét xử:  Nguyễn Danh Cường và ĐP: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản


Công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

04/4/2017 15:28

Việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện vào ngày 1/7/2017.

Tại Hội nghị tập huấn viết bản án cho các Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và các Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án là học viên khóa đào tạo nghiệp vụ xét xử được tổ chức tại Bắc Ninh, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân đã quán triệt Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2017. Báo Công lý xin giới thiệu những nội dung của nghị quyết này.

Công bố bản án, quyết định được tuân theo quy định của pháp luật

Việc công bố bản án, quyết định được tuân theo quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công bố bản án, quyết định đảm bảo không xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người tiếp cận; không sử dụng bản án, quyết định công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật.

Những bản án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án là các bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự, hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động. Những quyết định được công bố là quyết định giải quyết việc dân sự có hiệu lực pháp luật; quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm giải quyết việc dân sự; quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; quyết định giải quyết đơn đề nghị, kháng nghị quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản. Ngoài ra, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại TAND đã có hiệu lực pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị quyết định của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính cũng được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân quán triệt những điểm cơ bản của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP

Những bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án là các bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín; bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Không công bố các bản án, quyết định chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ mà có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật. Những bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án khi có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư; có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi; liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa; bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

Bản án, quyết định khi công bố được số hóa, mã hóa thông tin

Khi phổ biến quyền, nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng trong quá trình xét xử, giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án, Chủ tọa phiên tòa, phiên họp phải giải thích cho những người tham gia tố tụng biết về những bản án, quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và quyền của họ về việc yêu cầu Tòa án không công bố những nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình, bí mật kinh doanh. Chủ tọa phiên tòa, phiên họp chịu trách nhiệm về việc mã hóa, số hóa bản án, quyết định; trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bản án, quyết định khi công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được mã hóa thông tin, số hóa, đảm bảo chính xác, không trùng lặp thông tin, không làm thay đổi nội dung của bản án, quyết định. Các thông tin về tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức và những thông tin khác liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà việc công bố sẽ vi phạm nguyên tắc về bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật kinh doanh, bảo vệ người dưới 18 tuổi… đều được mã hóa. Không mã hóa tên của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng; địa danh hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bản án, quyết định sau khi được mã hóa được định dạng dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn của TANDTC.

Trường hợp phát hiện bản án, quyết định đã được công bố không chính xác thì Tòa án đã ra bản án, quyết định đó có trách nhiệm đính chính. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân cho rằng bản án, quyết định công bố không chính xác thì kiến nghị với Tòa án đã công bố bản án, quyết định đó. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị, Tòa án đó có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của bản án, quyết định đã công bố; trường hợp xác định bản án, quyết định công bố không chính xác thì phải kịp thời đính chính.

Việc công bố bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử được thực hiện vào ngày 1/7/2017. Quá trình tổ chức thực hiện, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân yều cầu Chánh án TAND, TAQS trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án; định kỳ hàng năm báo cáo việc thực hiện công bố bản án, quyết định của Tòa án mình và Tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ. Các đơn vị liên quan của TANDTC có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc hướng dẫn các Tòa án về kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các Tòa án kỹ năng mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định; tổng hợp vướng mắc, rà soát quy định của pháp luật để kịp thời đề xuất hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án… Quá trình thực hiện, Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành; khi có vướng mắc hoặc đề xuất, Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân yêu cầu các Tòa án phản ánh với lãnh đạo TANDTC thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học để có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, kịp thời. 

Tải file ,,,,

Trần Minh Giang

CÁC TIN KHÁC