Thứ Tư, 17/10/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Cụm thi đua số XI: Chú trọng thực hiện cải cách hành chính tư pháp

02/11/2017 19:35

Ngày 2/11, Cụm thi đua số XI của thành phố Hà Nội gồm 6 cơ quan, đơn vị đã tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và ký giao ước thi đua năm 2018.

6 cơ quan đơn vị gồm: Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Viện KSND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Thi hành án dân sự, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, 6 cơ quan, đơn vị đều đã triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2017 với nhiều phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, hoàn thành tốt công tác chuyên môn và các nhiệm vụ của ngành. Trong đó, chú trọng thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” của thành phố Hà Nội thông qua công tác cải cách hành chính tư pháp trong 6 cơ quan, đơn vị.

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tập trung xét xử các vụ án theo tinh thần của Nghị quyết số 08/NQ - TW ngày 02/1/2002 và Nghị quyết số 49/NQ - TW ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị về cải cải cách tư pháp, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng tranh tụng không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; có đường lối xử lý nghiêm minh đối với các bị cáo, trừng phạt nghiêm khắc kẻ chủ mưu, cầm đầu nhưng khoan hồng đối với bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội.

Ngoài ra, ngành còn đưa công tác cải cách hành chính tư pháp đi vào hoạt động có hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Tòa án; thiết lập trang thông tin điện tử để bảo đảm việc triển khai công tác nhanh chóng, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đào Sỹ Hùng - Phó Chánh án TAND TP Hà Nội chủ trì hội nghị

Trong năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chú trọng cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành. Trong đó nhấn mạnh thực hiện đúng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch đã đề ra; giành nhiều thời gian kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác ở các đơn vị cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phức tạp nảy sinh.

Chương trình công tác Công an năm 2017 đều đạt và vượt so với yêu cầu tiến độ đề ra. “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản” đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện có chiều sâu với cách làm toàn diện, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả khả quan, tích cực. Lực lượng an ninh đã thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản nhất là trong việc phân công, phân cấp địa bàn điều tra cơ bản, hạn chế tối đa việc trùng dẫm địa bàn điều tra cơ bản giữa các đơn vị của Bộ Công an với các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố và Công an các quận, huyện, thị xã. Lực lượng Cảnh sát đã quản lý tốt đối tượng trọng điểm. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được triển khai quyết liệt, hiệu quả cao, kéo giảm tội phạm ẩn, không để tội phạm lộng hành...

Toàn cảnh hội nghị

Đối với Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành rà soát tổng thể, đi đến rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới nhiều Quy chế, Quy định phục vụ công tác theo định hướng công tác cải cách thủ tục hành chính như: Quy chế khen thưởng đột xuất, Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước, Quy chế sử dụng xe, Quy chế chi tiêu nội bộ...

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát thành phố Hà Nội đang chú trọng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý chỉ đạo điều hành nhằm tăng chất lượng quản lý công tác, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, thực hiện thủ tục để áp dụng việc số hóa toàn bộ tài liệu lưu trữ của Viện kiểm sát thành phố trên phần mềm, nhằm giúp việc tra cứu tài liệu nhanh, thuận lợi chính xác hơn.

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện kỷ cương, kỷ luật, tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Lãnh đạo Cục đã triển khai thực hiện và tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ký cam kết nắm vững và thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2018

Qua đánh giá kết quả, thành tích trong năm 2017 của từng đơn vị, Cụm thi đua số XI thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất khen thưởng Cờ Thi đua UBND thành phố Hà Nội đối với 4 đơn vị: Công an Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Cục Thi hành án dân sự. Các đơn vị còn lại đề nghị thành phố tặng Bằng khen.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị cũng đã triển khai ký kết giao ước thi đua năm 2018 với mục tiêu hoàn thành tốt công tác chuyên môn và nhiệm vụ khác của đơn vị; bầu đơn vị Cụm trưởng là Công an thành phố Hà Nội, đơn vị Cụm phó là Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

Tải file ,,,,

Mạnh Hùng

CÁC TIN KHÁC