Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


Đảng ủy TANDTC: Học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng

24/5/2018 14:11

Ngày 24/5, Đảng bộ TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng. Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí lãnh đạo TANDTC, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và các đảng viên thuộc Đảng bộ TANDTC.

Hội nghị trực tuyến kết nối các điểm cầu gồm: TAND cấp cao tại Hà Nội; Học viện Tòa án; TAND cấp cao tại Đà Nẵng; TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng là trách nhiệm chung của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo và đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII. Đồng thời, vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dưng chương trình, kế họach hành động của cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị;  đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết một cách có hiệu quả, thiết thực.

Thông qua việc học tập này, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy các cấp trực thuộc, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch…

Bên cạnh đó, khi xây dựng chương trình hành động, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong Nghị quyết gắn với thực tiễn của từng cấp ủy đơn vị, công việc được giao. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất và tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực liên quan trong cơ quan, xã hội để những quan điểm, định hướng chỉ đạo, các nội dung cơ bản của Nghị quyết được áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong 5 ngày từ (7-12/5/2018), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 7. Tại Hội nghị này đã có nhiều vấn đề lớn được Trung ương thảo luận và quyết định như: Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Bầu bổ sung Ban Bí thư Trung ương Đảng…

Với cách truyền đạt gắn liền lý luận với thực tiễn, đồng thời đưa ra các ví dụ cụ thể, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã truyền đạt cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ TANDTC lĩnh hội được những nội dung mới, trọng tâm của Nghị quyết Trung ương 7 khóa VII. Đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của hệ thống TAND, giúp cho các cán bộ, Đảng viên có cái nhìn toàn diện hơn về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thay mặt Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy Phó Chánh án TANDTC trân trọng cảm ơn đồng chí Chánh án Nguyễn Hòa Bình với cách truyền đạt cô đọng, xúc tích đã cung cấp cho các cán bộ, đảng viên những kiến thức toàn diện, sâu sắc về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Phó Chánh án Nguyễn Văn Thuân yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TANDTC nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động cụ thể trong từng lĩnh vực công tác chuyên môn và công tác Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Tải file ,,,,

Đỗ Việt

CÁC TIN KHÁC