Thứ Năm, 20/9/2018
Hôm nay xét xử:  Bùi Văn Đề Tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Trung Nghiêm và ĐP Gá bạc và đánh bạc Nguyễn Văn Đạt Trộm cắp tài sản Nguyễn Thế Quân Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ Nguyễn Văn Quyền Trộm cắp tài sản Đỗ Văn Tấn Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông Nguyễn Thị Loan Trộm cắp tài sản


Đảng ủy TANDTC: Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

02/11/2017 17:56

Ngày 2/11/2017, Đảng bộ TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đồng chí lãnh đạo TANDTC, thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC và các đảng viên thuộc Đảng bộ TANDTC. Hội nghị trực tuyến kết nối các điểm cầu gồm: TAND cấp cao tại Hà Nội, TAND cấp cao tại Đà Nẵng, Vụ Công tác phía Nam TANDTC…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương đã truyền đạt đến các cán bộ, đảng viên những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở, Ban Tổ chức Trung ương 

Theo đó, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều chuyển biến tích cực, khá toàn diện và đồng bộ kể từ sau thành công Đại hội XII của Đảng. Trong gần 2 năm thực hiện, nhất là năm 2017, toàn hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, kiên trì, kiên quyết triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược: Phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan hệ đối ngoại được mở rộng; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân phát biểu tại Hội nghị

Với cách truyền đạt gắn giữa lý luận và thực tiễn, ông Nguyễn Đức Hà đã đem đến cho cán bộ, Đảng viên của Đảng bộ TANDTC một cái nhìn tổng thể về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018; nắm được định hướng về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; nắm được chủ trương về công tác dân số trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cán bộ, Đảng viên có cái nhìn toàn diện hơn về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Ông Nguyễn Đức Hà cũng chỉ rõ những công việc cần triển khai để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, thực sự trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong cả nước, nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, tích cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, tạo khí thế mới, động lực mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thay mặt Đảng ủy TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Đức Hà với cách truyền đạt khúc triết, cô đọng đã cung cấp cho các cán bộ, đảng viên những kiến thức toàn diện, sâu hơn về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Thuân yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ TANDTC nghiên cứu kỹ các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết, đồng thời vận dụng, bám sát thưc tiễn cơ sở để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tải file ,,,,

Giang - Việt

CÁC TIN KHÁC