Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp tháng 12/2017

12/12/2017 16:45

Từ ngày 12 đến 15/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC tổ chức phiên họp để xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.

 Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán TANDTC tháng 12/2017

Xét xử các vụ án hình sự do Vụ Giám đốc kiểm tra I trình

1. Vụ án Hoàng Văn Đào, Vũ Việt Hưng bị kết án về tội “Hủy hoại rừng”, Bản án số 286/2016/HSPT ngày 30/6/2016 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, do Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 01/KNTT-HS ngày 29/9/2017.

2. Vụ án Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Ngọc Tú, Bùi Sỹ Đạt, Đàm Minh Hải bị kết án về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Bản án số 377/2016/HSPT ngày 30/6/2016 của TAND cấp cao tại Hà Nội, do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 11/KN-HS ngày 22/6/2017.

3. Vụ án Trần Quốc Nam bị kết án về tội “Giết người”, Bản án số 113/2005/HSPT ngày 25/1/2005 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Viện trưởng VKSNDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 05/KN-HS ngày 14/8/2017.

Xét xử các vụ án dân sự do Vụ Giám đốc kỉểm tra II trình

1. Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Tô Văn Giác với bị đơn là bà Nguyễn Thị Sáu, Bản án số 51/2014/DSP ngày 21/8/2014 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 60/2017/KN-DS ngày 18/8/2017.

2. Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là ông Trần Viết Ngãi với bị đơn là bà Võ Thị Tuyết, Quyết định giám đốc thẩm số 13/2017/DS-GĐT ngày 20/1/2017 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh, do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 45/2017/KN-DS ngày 3/7/2017.

Hội đồng Thẩm phán cho ý kiến đối với các vụ án dân sự do Vụ Giám đốc kiểm tra II trình

1. Vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Trần Thị Chính với bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Khanh, Bản án số 07/2015/DSPT ngày 22/1/2015 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ).

2. Vụ án “Tranh chấp thừa kế” giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Kim Liên với bị đơn là ông Võ Văn Sáu, Bản án số 68/2015/DSPT ngày 10/4/2015 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ).

3. Vụ án “Tranh chấp nhà đất” giữa nguyên đơn là Dòng họ Nguyễn Hữu với bị đơn là bà Nguyễn Thị Bách, Bản án số 51/2015/DSPT ngày 11/5/2015 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội (cũ).

Xét xử vụ án hành chính do Vụ Giám đốc kiểm tra I trình

1. Vụ án hành chính giữa người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Ngọ với người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Bản án số

46/2015/HCPT ngày 7/5/2015 của Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP Hồ Chí Minh (cũ), do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 07/2017/KN-HC ngày 17/7/2017.

Xét xử các vụ án kinh doanh thương mại do Vụ Giám đốc kiểm tra II trình

1. Vụ án “Tranh chấp giữa Công ty với thành viên” giữa nguyên đơn là ông Bùi Quốc Luyến với bị đơn là Công ty cổ phần ô tô 3/2 Đắk Lắk,

Bản án sổ 09/2015/DSP ngày 19/3/2015 Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng (cũ) do Chánh án TANDTC kháng nghị tại Quyết định kháng nghị số 12/2017/KN-DS ngày 7/7/2017.

*Cũng tại phiên họp tháng 12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC thảo luận và thông qua án lệ; thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại TAND; cho ý kiến về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo hoa nổ trong nội địa; cho ý kiến về vấn đề đối tượng khởi kiện, thẩm quyền của Tòa án trong vụ án hành chính và thủ tục giải quyết khiếu nại trong vụ án hành chính; thông qua giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ xét xử.

Tải file ,,,,

Trần Quang Huy

CÁC TIN KHÁC