Chủ nhật, 22/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Khai mạc Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử

11/9/2017 11:35

Sáng nay (11/9) tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần kết luận số 92-KL/TW.

Tới dự Hội nghị có ông Phạm Đình Trạc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng lãnh đạo Ủy Ban kiểm tra Trung ương, VKSNDTC, Bộ Tư Pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ngoài ra, tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an và các cán bộ cấp cao của các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Về phía TANDTC có đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình; các ông Phó Chánh án TANDTC: Lê Hồng Quang, Nguyễn Văn Thuân, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Trí Tuệ; cùng nguyên Phó Chánh án TANDTC Bùi Ngọc Hòa, Tống Anh Hào.

Các đại biểu tham dự Hội nghị là thủ trưởng các đơn vị thuộc hệ thống TAND các cấp và lãnh đạo hệ thống các TAQS.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác nâng cao chất lượng xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KI/TW ngày 12/3/2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị.

Cải cách tư pháp là chủ trương lớn thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp nhằm bảo vệ công lý, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải cách theo các Nghị quyết của Đảng trong những năm qua đã huy động được sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị; sự quan tâm của toàn xã  hội và đã được những kết quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước.

Đối với hệ thống TAND, từ những định hướng về cải cách tư pháp trong các nghị quyết của Đảng, quy định của Hiếp pháp và pháp luật, TANDTC đã chỉ đạo TAND các cấp triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng xét xử, hướng đến xây dựng một nền tư pháp trong sạch, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành, cấp ủy,  chính quyền các cấp; cùng với tinh thần nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức hệ thống TAND, trong 3 năm qua, với việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ mang tính chất đột phá, TAND các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt trận công tác, đặc biệt là công tác xét xử các loại vụ án được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xét xử của các Tòa án vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm mà chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận. Chúng ta cần đánh giá lại toàn bộ các giải pháp mà tòa án các cấp đã triển khai thực hiện trong thời gian vừa qua, hiệu quả trong thực tiễn áp dụng; phương hướng để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập; khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác xét xử của các Tòa án.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lui sự suy thoái về tư tưởng chính trị,  đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đặc biệt diễn đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống TANDTC.

Trong 3 năm qua, tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính vẫn có xu hướng gia tăng; thẩm quyền của các Tòa án được mở rộng, làm cho số lượng các loại vụ án mà các Tòa án phải thụ lý, giải quyết tăng hơn nhiều các năm trước, tính chất các vụ việc thì ngày càng phức tạp. Đây cũng là thời điểm nhiều văn bản luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các Tòa án được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương về cải cách tư pháp cũng như tinh thần Hiến pháp năm 2013. Theo đó, vị trí, vai trò của Tòa án nói chung và Thẩm phán nói riêng được đề cao, nhưng đồng thời các yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cũng hết sức nặng nề, đặc biệt các luật tố tụng tư pháp được sửa đổi, bổ sung với nhiều vấn đề mới liên quan tới hoạt động của Tòa án cũng như cơ quan tư pháp theo hướng quy định các thủ tục chặt chẽ hơn, nhằm đề cao việc đảm bảo các quyền con người, quyền công dân. Bên cạnh đó, việc củng cố bộ máy tổ chức, cán bộ của các Tòa án theo mô hình Tòa án 4 cấp được quy định tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, cùng với việc thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, cũng tạo ra những áp lực nhất định cho việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Tòa án trong giai đoạn này.

Mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề và trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ, Thẩm phán cũng như điều kiện cơ sở vật chất, nhưng trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49-NQ/TW đã đề ra về: nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa xét xử; khuyến khích việc giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải; tập trung làm tốt công tác đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật; cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; từng bước thực hiện việc công khai hóa các bản án, quyết định của Tòa án; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; mở rộng nguồn bổ nhiệm các chức danh tư pháp để tuyển chọn những người có tâm huyết, đủ đức, đủ tài; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ việc quan trọng, phức tạp; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan; ưu tiên kinh phí phục vụ công tác xét xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Tòa án..., lãnh đạo TANDTC đã chủ động đề ra nhiều giải pháp rất cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt trong toàn hệ thống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án. Trên cơ sở quán triệt chỉ đạo của TANDTC, các Tòa án đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu về số lượng và chất lượng công tác giải quyết xét xử các loại vụ án mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Vì vậy, tại Hội nghị này, Chánh án đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị cần có những ý kiến đóng góp thiết thực, đặc biệt là thảo luận các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử của TAND các cấp trong thời gian tới.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 11-12/9/2017.

Tải file ,,,,

Nhóm PVTS

CÁC TIN KHÁC