Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


TAND đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác

09/1/2018 13:43

Sáng nay (9/1), TANDTC tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Tòa án năm 2018. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Uông Chung Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thị Nga, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Lê Minh Trí, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC; cùng lãnh đạo Bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía TAND tại điểm cầu trung tâm có Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị; cùng tham dự là các Phó Chánh án TANDTC: Lê Hồng Quang, Nguyễn Văn Thuân, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Trí Tuệ.

Tham dự tại điểm cầu trên cả nước gồm các đồng chí Thẩm phán TANDTC, cán bộ, công chức TAND các cấp, Tòa án Quân sự trong cả nước.

Tòa án các cấp đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã liệt nhiệt chào mừng đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương, các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, quán triệt và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, năm 2017 các TAND đã tuân thủ nghiêm túc, triển khai nhiều giải pháp đột phá, thiết thực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan tư pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành, tập trung quán triệt và thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm. Đó là đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, đảm bảo chất lượng và tiến độ xét xử các loại án. Tích cực nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế và hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng và hướng dẫn pháp luật có nhiều đột phá và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các Tòa án  đã tập trung giải quyết dứt điểm nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm về kinh tế, tham nhũng, phát hiện và xử lý kịp thời một số vụ án liên quan đến oan sai đã được Đảng, Quốc hội và nhân dân đánh giá cao, dư luận đồng tỉnh, ủng hộ.

Những kết quả đạt được của Tòa án đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đảm bảo môi trường chính trị ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, tạo thế và lực cho sự phát triển bền vững của Tòa án trong những giai đoạn tiếp theo.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

Năm 2018, cùng với các cấp các ngành và nhân dân cả nước, các Tòa án tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, các Nghị quyết quan trọng của Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, biểu hiện diễn biến, chuyển hóa trong nội bộ Đảng... Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Trung ương khóa 12 một số vấn đề về đổi mới bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là năm các cơ quan tư pháp nói chung, Tòa án các cấp nói riêng tập trung thực hiện các đạo luật mới về tư pháp, và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp. Việc quán triệt và triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sẽ góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Tòa án, tạo tiền đề vững chắc để các cấp Tòa án phát triển  đáp ứng đúng nhu cầu của cải cách tư pháp và của quốc tế.

Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2018 được tổ chức theo tinh thần đổi mới về phương thức, mở rộng thành phần với sự tham gia của hơn 15.000 cán bộ công chức từ Trung ướng đến cơ sở thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến của TAND. Các đại biểu sẽ nghiên cứu, thảo luận về báo cáo tổng kết công tác năm 2017, dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018,...Nghe ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, nghe Chánh án TANDTC quán triệt 14 giải pháp mà đã đã được triển khai tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện nâng cao chất lượng công tác xét xử theo kết luận số 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục  thực hiện Nghị quyết 49”. Sau đó, dưới sự điều hành của các đồng chí chánh án các Tòa án đơn vị sẽ tổ chức thảo luận về cái giải pháp nêu trên và gửi báo cáo về TANDTC làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra trong năm 2018.

Phó Chánh án TANDTC Lê Hồng Quang phát biểu tại Hội nghị

Với tinh thần đó, Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình đề nghị các cán bộ, công chức, việc chức Tòa án nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tập trung thảo luận dân chủ, cụ thể toàn diện, và làm rõ thêm những giải pháp đã được xác định, phân tích cụ thể những hạn chế, tồn tại khó khăn, vướng mắc, đề xuất cách thức triển khai, xây dựng những kế hoạch công tác phù hợp... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2018 và những năm tiếp theo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Đồng thời Chánh án TANDTC Nguyễn Hoà Bình nêu rõ: Thời gian tới, nhiệm vụ cải cách tư pháp của Tòa án sẽ được tập trung khẩn  trương hơn, cao độ hơn. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tiếp tục được tăng cường, kỷ cương kỷ luật trong thực thi công vụ, chất lượng hiệu quả của công tác xét xử được nâng lên để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tất cả những sự kiện đó đặt nền tảng và tác động sâu sắc tới hoạt động của Tòa án.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thuý Hiền phát biểu tại Hội nghị

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngoài nỗ lực của hệ thống TAND, Chánh án Nguyễn Hoà Bình bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự phối hợp của các cơ quan tư pháp đối với TAND.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo tóm tắt công tác Tòa án năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm 2018; Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng. Đại diện các Tòa án địa phương cũng đã trình bày tham luận tại hội nghị...

Thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những kết quả mà ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2017, nhất là trong việc đề ra và thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá và khẩu hiệu hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác mà Quốc hội đề ra. Các Tòa án đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội và TANDTC 

Trong quá trình xét xử, các Tòa án đã thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc độc lập xét xử và nguyên tắc suy đoán vô tội; các phán quyết của Tòa án bảo đảm đúng pháp luật, bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân. Trong năm qua, không có trường hợp nào xét xử oan người vô tội; các vụ án lớn, trọng điểm, phức tạp, nhất là các vụ án kinh tế, tham nhũng được tập trung chỉ đạo giải quyết, xét xử kịp thời, nghiêm minh; khi phát hiện tội phạm hoặc người phạm tội mới đã kiên quyết khởi tố để yêu cầu điều tra, tránh bỏ lọt tội phạm, đồng thời có nhiều kiến nghị với các cơ quan nhà nước về trách nhiệm trong công tác cán bộ, quản lý, điều hành, thể hiện đúng vị trí, vai trò của cơ quan thực hiện quyền tư pháp, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Chủ tịch nước đề nghị năm 2018, các Tòa án cần tập trung thực hiện một số nội dung công tác, đó là:

Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện các đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan tới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định mới của Hiến pháp năm 2013 về lĩnh vực này. Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, trọng điểm về kinh tế, tham nhũng.

Quang cảnh Hội nghị

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, không để xảy ra các vụ xử oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tập trung xét xử nghiêm minh các vụ án hình sự, nhất là các vụ kinh tế, tham nhũng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt; hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo phải tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Chú trọng công tác cải cách hành chính, nhất là công tác đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp trong các hoạt động của Tòa án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác Tòa án nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân;  Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ nội dung công việc phải thực hiện, có lộ trình phù hợp với tình hình, đặc điểm của các Tòa án nói chung và từng Tòa án nói riêng;  Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng TAND các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án thực sự  “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “hiểu dân, gần dân, giúp dân và học dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng và thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ; sớm tổ chức triển khai thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng theo đúng tinh thần là một trong những đơn vị làm “thí điểm” được Ban Bí thư Trung ương Đảng giao thực hiện. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ yêu cầu phát triển của Tòa án nhân dân các cấp. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp đổi mới căn bản chế độ tiền lương và chế độ đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân các cấp...

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ghi nhận những nỗ lực và thành tích đạt được trong năm qua của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tòa án. Đồng thời, Chánh án khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Chủ tịch nước và quán triệt đến toàn hệ thống TAND để thực hiện.

Tải file ,,,,

Nhóm PV

CÁC TIN KHÁC