Thứ Năm, 20/9/2018
Hôm nay xét xử:  Bùi Văn Đề Tàng trữ trái phép chất ma túy Nguyễn Trung Nghiêm và ĐP Gá bạc và đánh bạc Nguyễn Văn Đạt Trộm cắp tài sản Nguyễn Thế Quân Chế tạo, mua bán trái phép vật liệu nổ Nguyễn Văn Quyền Trộm cắp tài sản Đỗ Văn Tấn Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông Nguyễn Thị Loan Trộm cắp tài sản


TAND hai cấp tỉnh Hà Giang: Chất lượng xét xử ngày càng được nâng cao

03/11/2017 08:47

Trong năm 2017, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Hà Giang đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên một vùng biên giới.

Trong mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Toà án huyện, thành phố, các toà, phòng thuộc Toà án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC, của tỉnh và của Toà án hai cấp tỉnh đề ra cho năm 2017; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính.

Một phiên toà xét xử của TAND hai cấp tỉnh Hà Giang

Nhờ vậy, trong năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Hà Giang đã giải quyết, xét xử 1526/1606 vụ việc thụ lý, đạt tỷ lệ 95%; tổ chức 32 phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử phiên tòa lưu động 87 vụ. So với năm 2016, án phải giải quyết tăng 124 vụ, số án giải quyết tăng 75 vụ. Nhìn chung, chất lượng xét xử của các đơn vị trong Tòa án hai cấp ngày càng được nâng cao; các bản án tuyên đều đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, việc cho bị cáo hưởng án treo đúng pháp luật; không có bản án, quyết định tuyên không rõ ràng, khó thi hành án.

Trong quá trình thụ lý, giải quyết, xét xử các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động các đơn vị cũng đã đảm bảo trình tự, thủ tục tố tụng, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Công tác hòa giải luôn được chú trọng, tạo điều kiện để các bên đương sự đối thoại, số vụ hòa giải chiếm tỷ lệ cao (chiếm 67% và tăng 07% so với năm 2016)...

 Cùng với công tác giải quyết, xét xử, các công tác khác như kiểm tra nghiệp vụ, tiếp công dân, giải quyết đơn thư và thi hành án, công tác hội thẩm nhân dân cũng được TAND hai cấp tỉnh Hà Giang quan tâm, trú trọng và đạt hiệu quả rõ rệt; công tác thi đua, khen thưởng được phát động, tổ chức kịp thời, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án và địa phương. Đặc biệt, TAND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh trong việc tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng các Chương trình trọng tâm về cải cách tư pháp, các chương trình, kế hoạch, báo cáo sơ, tổng kết và thi đua khen thưởng về cải cách tư pháp...

Song song với đó, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang cũng đã tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong Tòa án hai cấp, nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, xây dựng và đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, xét xử lưu động án hình sự trên địa bàn tỉnh nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Phát huy những thành tích đã đạt được và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác trong những năm tiếp theo, lãnh đạo TAND tỉnh Hà Giang cũng đã quán triệt đến các đơn vị trong Tòa án hai cấp tỉnh cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; phát huy tranh tụng dân chủ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về hướng dẫn áp dụng pháp luật và các biểu mẫu tố tụng, về áp dụng án lệ và công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của TAND; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; kiểm tra kịp thời đối với 100% các vụ án đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị của tòa án cấp huyện; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

Tải file ,,,,

Trung Thành

CÁC TIN KHÁC