Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


TAND TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái: Tăng cường tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm

17/11/2017 06:36

Nhiều năm qua, nhờ sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, TAND TP Yên Bái luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc triển khai nhóm 14 giải pháp đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết án của đơn vị.

Mấy năm gần đây, tình hình về tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Yên Bái có xu hướng ngày càng gia tăng. Nắm được tình hình đó, ngay từ đầu năm 2017, sau khi ký kết giao ước thi đua, lãnh đạo TAND TP Yên Bái đã tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình  mục tiêu hành động và chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua. Đơn vị tiếp tục tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức nhận thức và nắm vững về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, lãnh đạo Toà án luôn coi trọng mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng; gắn công tác thi đua khen thưởng với việc nâng cao chất lượng xét xử, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.

Đồng thời, xác định được vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, lãnh đạo đơn vị cũng đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC và các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua cụ thể, tiến hành đăng ký thi đua kịp thời, đúng quy định. Công tác kiểm tra phong trào thi đua được thực hiện nghiêm túc, việc đề nghị khen thưởng kịp thời, chính xác, khách quan, đúng tỷ lệ và thủ tục, hồ sơ bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Nhằm làm tốt chuyên môn, lãnh đạo Tòa án thành phố cũng thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo cán bộ công chức tập trung nỗ lực giải quyết tốt các loại án phát sinh trên địa bàn, có nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng và phát huy thành tích trong phong trào thi đua của đơn vị, thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu của ngành, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ tình hình trật tự trị an, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết dứt điểm các loại án gắn liền với nâng cao chất lượng xét xử.

Một phiên tòa rút kinh nghiệm của TAND TP Yên Bái

Đồng thời, lãnh đạo Tòa án thành phố cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức nghiêm túc triển khai thực hiện 14 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xét xử như: Tăng cường công tác bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật; Đổi mới tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; Nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; Công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án; Tăng cường công tác kiểm tra; Nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán; Đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện làm việc cho các Tòa án; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án. Và đặc biệt là việc thường xuyên tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo Chỉ thị số 01, ngày 16/1/2017 của Chánh án TANDTC.

Chỉ tính riêng trong năm 2017, TAND TP Yên Bái đã phối hợp với Công an, Viện kiểm sát cùng cấp tổ chức được 14 phiên tòa rút kinh nghiệm. Nhìn chung các phiên tòa đều được triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu cải cách tư pháp và Chỉ thị của Chánh án TANDTC và được tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân qua các phương tiện thông tin đại chúng. 100% các bản án đều được xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai. Kết thúc các phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm với tinh thần trách nhiệm cao và chỉ ra các hạn chế khuyết điểm tạo hiệu quả tích cực cho các phiên tòa sau cao hơn các phiên tòa trước. Đặc biệt là qua một thời gian thực hiện việc tổ chức phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm đã tạo nên những chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ việc dân sự, hình sự góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong đơn vị.    Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được và thực hiện tốt công tác năm 2018, lãnh đạo TAND TP Yên Bái đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cần tích cực tự học hỏi, trau dồi trình độ chuyên môn, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, quyết tâm nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra xét xử oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không để việc giải quyết, xét xử các loại án kéo dài gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả tranh tụng tại phiên toà, chú trọng đề cao công tác hoà giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, phấn đấu giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu quy định, 100% các bản án hình sự sau khi có hiệu lực đều được đưa ra thi hành kịp thời, đúng quy định của pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện cho người dân khi đến giải quyết công việc tại Tòa án. 

Tải file ,,,,

Trung Thành

CÁC TIN KHÁC