Thứ Ba, 16/10/2018
Hôm nay xét xử:  Lê Đức Thuận: Mua bán trái phép chất ma túy Triệu Quốc Anh: Vận chuyển trái phép chất ma túy


TANDTC tổ chức thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ

09/6/2018 15:58

Trong hai ngày (9 và 10/6), TANDTC tổ chức thi tuyển chọn chức danh lãnh đạo quản lý cấp vụ năm 2017 - 2018. Có 12 ứng viên sẽ thi tuyển vào 4 vị trí lãnh đạo cấp vụ gồm 1 vị trí Vụ trưởng và 3 vị trí Phó Vụ trưởng.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ Chính trị về Đề án “Thí điểm, đổi mới cách tuyển chọn cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp vụ, sở và cấp phòng” ở một số Bộ, ban, ngành; thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương về việc thí điểm thi tuyển cán bộ ở 14 Bộ, ngành Trung ương trong đó có TANDTC.

Ngày 08/8/2017, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC đã ban hành Kế hoạch số 547-KH/BCS ngày 08/8/2017 về tổ chức thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp vụ tại TANDTC.

Theo Hội đồng thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, có 13 ứng viên tham gia thi tuyển vào 4 vị trí gồm 1 Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và 3 Phó Vụ trưởng các Vụ Giám đốc kiểm tra I,II,III. Các ứng viên tham gia dự thi không chỉ ở nguồn quy hoạch tại chỗ của đơn vị mà mở rộng với các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Tất cả các ứng viên đều bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin về kỳ thi cũng như được tạo điều kiện tốt nhất để ôn tập thi tuyển.
 
Sau phần thi viết được tổ chức vào ngày 24/01/2018, có 12 thí sinh tiếp tục được vào vòng sau, tham gia phần thi bảo vệ đề án.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ cho biết, việc thi tuyển chức danh lãnh đạo đã được Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII lựa chọn và đưa vào Nghị quyết Trung ương 7. Đây là cách làm công khai, minh bạch, tránh được những khuất tất trong công tác cán bộ.

Với tính chất quan trọng của cuộc thi, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đề nghị, các thành viên Hội đồng thi tuyển cần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đánh giá và lựa chọn những cán bộ xứng đáng nắm vị trí lãnh đạo.

Thí sinh Bùi Thị Tố Uyên, Thẩm tra viên chính Vụ Giám đốc kiểm tra trình bày đề án trước Hội đồng thi tuyển

Trong hai ngày 9 và 10/6, 12 ứng viên sẽ lần lượt trình bày tóm tắt những ý tưởng, đề xuất mới theo các đề tài dự tuyển của mình trước Hội đồng thi tuyển theo thứ tự đã rút thăm.

Tải file ,,,,

Đỗ Việt

CÁC TIN KHÁC