Thứ Ba, 22/5/2018
Hôm nay xét xử:  Nguyễn Nhân Giang: Cố ý gây thương tích Đinh Văn Thành: Đánh bạc và gá bạc Hoàng Đình Khoa: Trộm cắp tài sản Tống Văn Hạnh: Trộm cắp tài sản Nông Ngọc Tân: Cướp giật tài sản Trần Đình Yên: Tàng trữ trái phép chất ma túy


Tập huấn viết bản án cho Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND các cấp

26/5/2017 17:42

Hội nghị tập huấn là cơ hội để các Thẩm phán, Thẩm tra viên trong toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc viết bản án nhằm hạn chế khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị tập huấn trực tuyến

Từ ngày 1/7/2017, các bản án, quyết định của TAND các cấp theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Để thực hiện có hiệu quả quy định trên, TANDTC đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn viết bản án cho Thẩm phán, Thẩm tra viên TAND các cấp tại gần 800 điểm cầu.

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nêu rõ mục đích, ý nghĩa của tập huấn viết bản án và công bố các bản án, quyết định của TAND các cấp theo quy định tại Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Việc công bố bản án, quyết định được tuân theo quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công bố bản án, quyết định đảm bảo không xâm phạm lợi ích nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, tạo thuận lợi cho người tiếp cận; không sử dụng bản án, quyết định công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật. Bản án, quyết định khi công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được mã hóa thông tin, số hóa, đảm bảo chính xác, không trùng lặp thông tin, không làm thay đổi nội dung của bản án, quyết định. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình khẳng định hội nghị tập huấn là cơ hội để các Thẩm phán, Thẩm tra viên trong toàn quốc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc viết bản án nhằm hạn chế khắc phục những tồn tại, bất cập trong thời gian vừa qua.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân quán triệt những điểm cơ bản của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP

Tại hội nghị trực tuyến, PGS-TS Nguyễn Văn Thuân, Phó Chánh án TANDTC  đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Quá trình tổ chức thực hiện, PGS-TS Nguyễn Văn Thuân mong muốn Chánh án TAND, TAQS trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm triển khai, kiểm tra, giám sát việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Các đơn vị liên quan của TANDTC có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc hướng dẫn các Tòa án về kỹ thuật, đảm bảo an ninh, an toàn; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho các Tòa án kỹ năng mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định; tổng hợp vướng mắc, rà soát quy định của pháp luật để kịp thời đề xuất hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án…

Thẩm phán TANDTC Lê Văn Minh giới thiệu văn phong cơ bản của bản án.

Tập huấn viết bản án cho các Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thẩm phán TANDTC Lê Văn Minh giới thiệu những quy định chung về mẫu các bản án; rút kinh nghiệm về những sai sót thường gặp khi viết bản án; văn phong cơ bản cần thể hiện trong các bản án. Trong quá trình tập huấn, các Thẩm phán, Thẩm tra viên tại 800 điểm cầu nghe Thẩm phán TANDTC Tống Anh Hào truyền đạt những quy định của pháp luật về viết bản án dân sự. Thẩm phán TANDTC Chu Xuân Minh tập huấn về viết bản án hôn nhân gia đình. Thẩm phán TANDTC Bùi Ngọc Hòa tập huấn về viết bản án kinh doanh thương mại. Thẩm phán TANDTC Nguyễn Sơn tập huấn về viết bản án hình sự. Thẩm phán TANDTC Đào Thị Xuân Lan tập huấn viết bản án hành chính. Phó Vụ trưởng Vụ giám đốc kiểm tra III TANDTC Phạm Công Bảy tập huấn về viết bản án lao động.

Trong thời gian tập huấn, lãnh đạo TANDTC dành nhiều thời gian để Thẩm phán, Thẩm tra viên tại các điểm cầu trong toàn quốc thảo luận kỹ năng viết bản án, trao đổi kinh nghiệm cũng như giải đáp những vướng mắc để có sự thống nhất chung khi công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án từ ngày 1/7/2017.

Tải file ,,,,

Trần Minh Giang

CÁC TIN KHÁC