Chủ nhật, 23/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Đỗ Thị Tìu - Phạm Đình Tuấn: tranh chấp Đòi tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Dân sự phúc thẩm

Ngày xét xử :09/2/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC