Chủ nhật, 22/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Đỗ Văn Tùng : Giết người

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :15/8/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC