Thứ Hai, 23/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Giữ người trái pháp luật

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :28/12/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC