Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Ngô Văn Huệ và đồng phạm: Tàng trữ và mua bán TPCMT; Lò Văn Soa: Cướp tài sản

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :09/1/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :XÉT XỬ LƯU ĐỘNG TẠI UBND THỊ TRẤN HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC