Thứ Bảy, 18/8/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Ngô Văn Sáu - Nghiêm Xuân Tiến: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Ngô Xuân Hải

Cấp xét xử :Dân sự phúc thẩm

Ngày xét xử :05/2/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC