Chủ nhật, 23/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Công Sơn: Tàng trữ trái phép chất ma túy

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :16/3/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC