Thứ Tư, 17/10/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Danh Cường và đồng phạm - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :29/11/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường tầng 1 TAND tỉnh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC