Thứ Bảy, 18/8/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Đình Vận và đồng phạm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :05/2/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC