Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Hữu Tranh: Vi phạm các QĐ về khai thác và bảo vệ rừng

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :27/9/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC