Chủ nhật, 18/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Mạnh Tùng và đồng phạm : Giết người

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :02/6/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC