Chủ nhật, 18/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Phụ Thành và đồng phạm. : Giết người, Che giấu tội phạm

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Vũ Công Đồng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :14/6/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Xuân Lâm- huyện Thuận Thành

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC