Chủ nhật, 18/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Thanh Tuyền : Mua bán trái phép chất ma tuý

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :09/6/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại TAND huyện Thuận Thành.

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC