Thứ Bảy, 22/9/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Thế Chính Mua bán, tàng trữ TPVKQD; Tàng trữ TPCMT

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Phạm Minh Tuyên

Cấp xét xử :Hình sự phúc thẩm

Ngày xét xử :21/8/2018

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC