Chủ nhật, 22/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Thế Đặt- Nguyễn Thế Trung : Quyền sử dụng đất

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Ngô Xuân Hải

Cấp xét xử :Dân sự sơ thẩm

Ngày xét xử :07/8/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC