Chủ nhật, 22/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Thị Hồng Thanh- Ngô Huy Khải : Hôn nhân gia đình

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Hữu Minh

Cấp xét xử :Dân sự sơ thẩm

Ngày xét xử :07/8/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 2 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC