Chủ nhật, 22/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Tiến Đại và đồng phạm : Lợi dụng chức vụ quyền hạn....

Tòa án xét xử :N/A

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Ngọc Tuấn

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :08/8/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC