Thứ Bảy, 24/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Văn Lợi Giết người + Tàng trữ, sử dụng TP vũ khí

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nguyễn Đắc Dũng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :16/5/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Xét xử lưu động tại UBND phường Đồng Kỵ - TX. Từ Sơn

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC