Chủ nhật, 22/7/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Văn Xuân và đồng phạm : Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :11/8/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Hội trường xét xử tầng 1 - TAND tỉnh Bắc Ninh

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC