Chủ nhật, 18/3/2018
Không có lịch xét xử trong ngày hôm nay


Nguyễn Việt Hoàng và đồng phạm : Lừa đảo CĐTS, Cố ý làm trái....

Tòa án xét xử :Tòa án Tỉnh

Chủ tọa :Thẩm phán: Nghiêm Thị Lượng

Cấp xét xử :Hình sự sơ thẩm

Ngày xét xử :12/6/2017

Thời gian xét xử :1 Ngày

Địa chỉ xét xử :Phòng xét xử tầng 1

CÁC LỊCH XÉT XỬ KHÁC